Aktuálna cena LPG k dnešnému dňu na našej čerpacej stanici LPG je 0,549 eura / liter


Skvapalnený ropný plyn

Skvapalnený ropný plyn (iné názvy: skvapalnený uhľovodíkový plyn, kvapalný/skvapalnený vykurovací plyn, menej presne: ropný plyn alebo skvapalnený/kvapalný plyn; po angl. liquefied/light petroleum gas - LPG) je plyn, ktorý sa získava pri ťažbe zemného plynu a ropy alebo ako vedľajší produkt pri spracovaní ropy v rafinériách, a ktorý sa v podstate skladá z niektorých z nasledujúcich uhlovodíkov: propán, propén, (propylén), bután, isobután, iso-butylén a butén (butylén). Používa sa ako palivo.

V našich podmienkach je to zatiaľ spravidla zmes propán-butánu (tzv. propán-bután) podľa STN 65 6482.

EINCS definícia

Pod pojmom LPG sa v príspevku rozumie chemický prípravok s číslom CAS 68476-85-7. Pojem LPG je však prípustný aj pre látku s CAS 106-97-6 teda bután. Podľa EINCS (European INventory of Existing Commercial chemical Substances) sa LPG s číslom CAS 68476-85-7 (s anglickým názvom Petroleum gases, liquefied) definuje ako: Komplexná zmes uhľovodíkov vyrabaných destiláciou surovej ropy pozostavajúca predovšetkým z uhľovodíkov s uhlikovým číslom (počtom atómov uhlíka) C3 až C7 ktorá vrie v rozsahu teplôt -40 °C až 80 °C


Čo je PROPÁN BUTÁN?

Propán a bután patrí do skupiny uhľovodíkových plynov s tromi až štyrmi atómami uhlíka v molekule, ktoré sa získavajú pri spracovaní ropy a zemného plynu. Skvapalnený propán-bután je bezfarebná, ľahko prchavá kvapalina špecifického zápachu. Za normálneho (atmosférického) tlaku a teploty sa jedná o zmes plynnú, ale už pri malom zvýšení tlaku sa skupenstvo mení na kvapalné a dochádza k veľkému zmenšenie objemu (asi 260 x). Z tohto dôvodu je možné uskladniť obrovskú tepelnú kapacitu v pomerne malom zásobníku.
Propán-bután je zmes v názve uvedených produktov (propánu a butánu). Propán ani bután nie je jedovatý a pri náhodnom odkvapov sa vyparí a nedochádza tak k znečisteniu podzemných vôd. Emisné charakteristiky oboch produktov sú porovnateľné so zemným plynom av niektorých parametroch sú lepšie.