Aktuálna cena LPG k dnešnému dňu na našej čerpacej stanici LPG je 0,549 eura / liter

Vzhľadom na pomerne časté otázky tohto typu aj v diskusii som sa rozhodol napísať jednu obšírnejšiu odpoveď, na ktorú budem potom len odkazovať.
Takže otázka je: Mám auto značky XY, ktoré chcem dať prestavať na LPG pohon. Je možné takéto zariadenie potom zapísať do OEV?

Odpoveď:

V zásade môžu nastať 3 alternatívy.


1. alternatíva

Pre auto XY má niektorý dovozca LPG zariadení na Slovensko hromadnú homologizáciu podľa národného schválenia. Jedná sa o ideálny prípad - stačí si dať auto prestavať v niektorej dielni na to oprávnenej. Tam vystavia aj všetky potrebné "papiere", s ktorými potom majiteľ ide na príslušný ObÚ a následne na Políciu. Tam mu vystavia OEV so zapísaným LPG pohonom. Príklady áut - Felicia, Fabia, Daewoo, Lada - väčšina tých, ktoré sú schválené už dávnejšie. Presný zoznam typov nájdete na stránke www.igas.sk.

Postup je nasledovný:
Po vykonaní prestavby sa musí musí prihlásiť LPG na Okresnom úrade do 15 dní. Emisná kontrola, ani STK sa vykonať nemusia.

Prílohami potrebnými pre zápis LPG do OEV sú:
- Rozhodnutie o schválení systému (ak sa jedná o hromadnú prestavbu hromadne schváleným systémom)
- Rozhodnutie o povolení hromadnej prestavby
- Protokol o montáži LPG zariadenia
- Návrh na doplnkový štítok výrobcu prestavby
- Technické osvedčenie o vozidle (OEV)

Poplatky spojené so zápisom do OEV:
 - Prihlásenie do systému Datagas  od 39,50 €
 - Kolok na Okresnom úrade  od 6 €
 - Kolok na Dopravnom inšpektoráte  od 6 €

2. alternatíva

V prípade, že sa nejedná o hromadnú prestavbu je možnosť schváliť prestavbu podľa normy EHK OSN 115. Podmienkou je, aby sa nachádzalo konkrétne vozidlo s konkrétnym typom motora a konkrétnym najväčším výkonom motora v homologizačnej správe určitého výrobcu plynového zariadenia.

Postup je nasledovný:
Po vykonaní prestavby sa musí musí prihlásiť LPG na Okresnom úrade do 1 roka. Emisná kontrola, ani STK sa vykonať nemusia.

Prílohami potrebnými pre zápis LPG do OEV sú:
- Homologizačná správa s prílohami
- Protokol o montáži LPG zariadenia
- Návrh na doplnkový štítok výrobcu prestavby
- Technické osvedčenie o vozidle (OEV)

Poplatky spojené so zápisom do OEV:
 - Prihlásenie do systému Datagas  od 39,50 €
 - Kolok na Okresnom úrade  od 56 €
 - Kolok na Dopravnom inšpektoráte  od 6 €

3. alternatíva

Pre auto XY neexistuje ani národné ani európske schválenie. Jediný spôsob, ako prihlásiť LPG pohon u týchto áut, je formou individuálnej prestavby.

Postup je nasledovný:
Majiteľ vozidla požiada ObÚ o povolenie na prestavbu. Tento mu po splnení podmienok stanovených zákonom takéto povolenie vydá. S povolením od úradu majiteľ navštívi montážnu dielňu a dá si vozidlo prestavať. POZOR - do vozidla si musí dať namontovať systém, ktorý je už u nás schválený, v opačnom prípade by musel schvaľovať aj systém, nielen prestavbu. S prestavaným vozidlom majiteľ navštívi niektorú skúšobňu u nás - SlovDekra Bratislava, ZVTest Žilina, kde skontrolujú zástavbu. Taktiež musí absolvovať aj emisné testy - podľa zákona stačia tzv. statické emisie, ktoré môže absolvovať na ktorejkoľvek stanici emisnej kontroly u nás, ktorá môže kontrolovať emisie áut s LPG pohonom. S protokolom zo skúšobne majiteľ ide opäť na ObÚ, kde požiada o zápis LPG pohonu do OEV.

Prílohami potrebnými pre zápis LPG do OEV sú:
- Protokol o montáži LPG zariadenia
- Návrh na doplnkový štítok výrobcu prestavby
- Protokol o emisnej kontrole zvláštnej
- Protokol o skúškach systému vydávaný skúšobňou
- Technické osvedčenie o vozidle (OEV)

Poplatky spojené so zápisom do OEV:
 - Kolok na Okresnom úrade  od 20 €
 - Prihlásenie do systému Datagas  od 39,50 €
 - Emisná kontrola zvláštna  cca 25 €
 - Protokol o skúškach systému zo skúšobne  160 €
 - Kolok na Okresnom úrade  56 €
 - Kolok na Dopravnom inšpektoráte  6 €